You should be progressing

as a business owner you should experience progress in certain areas. Your business should grow and evolve and your lifestyle should be improving. It that doesn´t happen, for how long do you think your business will be around?

I want you to be able to choose

What kind of owner do you want to be? What kind of life do you want? What kind of opportunities do you want to give your staff? What kind of people do you want as members and how do you want to serve them?

Owner Lifestyle

Denna intervju publicerade vi senast i September 2020 och den är värd att se igen. Anders och Jamina Gatti, på Gatti Training, har gjort rekordmånad på rekordmånad sen sommaren 2020. Detta mitt i en pandemi! Inte bara har omsättningen ökat och de gör hälsosam vinst varje månad, de har minskat sin egen arbetstid radikalt, förbättrat […]