Why I Am a Mentor

I am a mentor because I want to help gymowners let go of that mindset and realise their potential. I am a mentor because I want to CHALLENGE that mindset and those beliefs

En företagare som gör vinst har en miljon drömmar…

”En företagare som gör vinst har en miljon drömmar, en företagare som inte gör vinst har bara en” I mitt jobb som gymägare är jag ofta i kontakt med andra gymägare. Inte just för att jag är gymägare utan för att jag är väldigt intresserad av att lära av och med andra. Då jag dessutom […]