• DIGITALT MEDLEMSKAP
• TRÄNING ONLINE
• MÄTBARA RESULTAT
• PT ONLINE

Nu är framtiden här!

Kunden kräver individanpassad träning och för att tillgodose detta finns bara en hållbar lösning. Ett digitalt system – en APP – där individen själv ansvarar för sina resultat!

För att kunna svara upp mot kundens krav måste resultaten vara MÄTBARA och detta är nu integrerat i twiik-appen!

Med ett DIGITALT MEDLEMSKAP kan vem som helst mäta sig, var som helst. Den digitala medlemmen tränar dessutom individuellt ”ONLINE”.

Mätningen visar om man tränar rätt (+) eller fel (-).
Uppnår man inte önskat resultat får man i appen råd och tips. Allt från kostupplägg, kurser, filmer, till chatt med PT-ONLINE alternativt möjlighet att boka en fysisk PT.

PT:n stöttar sedan medlemmen att hitta den bästa individuella lösningen för att uppnå önskat resultat och fortsätta sin egen träning!

Med digitalt medlemskap får du som gymkedja:
• kunder som är motiverad att ta eget ansvar
• kunder som inte ens är medlemmar
• lägre personalkostnader
• tryggare och rätt Personliga Tränare
• fler möjligheter till merförsäljning
• ett nätverk med oöverskådliga möjligheter

Med digitalt medlemskap får medlemmen:
• möjligheter att hitta sin egen hälsosamma livsstil
• motiverande bekräftelse ”svart på vitt” på rätt livsstil
• större valmöjligheter
• kan matchas med rätt PT
• får råd och tips gällande hela sin livsstil
• kan matchas med andra för utmaningar

Kontaktuppgifter InBody Sweden
Kontaktperson: Michael Mecé
Telefon: +46 (0) 709-21 55 01
E-post: michael@inbodysweden.nu
Adress: Hallvägen 15, 269 36 Båstad
Hemsida: www.inbodysweden.nu

Kontaktuppgifter twiik Sverige
Kontaktperson: Johan Axelsson
Telefon: +46 (0) 708-24 42 17
E-post: johan@twiik.me
Hemsida: www.twiik.me