How to make a change

Back to reality and back to life changing business. We need to keep motivation up! It is easy to get overwhelmed when we come home from Coaches Congress. The inspiration and high we had this weekend is quickly coming down. And I want to help you not to lose that inspiration and now get to […]

Konsten att upprepa samma misstag

Föreläsaren på scenen var mitt uppe i en inspirerande dragning av den nya läroplanen och vi var ett par hundra i publiken, både skolledare och lärare. Det var en väldigt inspirerande föreläsare och ämnet var angeläget, förändringar krävdes för att göra skolan mer intressant och aktuell för elever och det var det som föreläsningen handlade […]