Gymägardagboken: Seed Clients

Dagens avsnitt handlar om något som har potentialen att totalt förändra ditt gym! Seed Clients! Lär dig att verkligen ta reda på vilka dina Seed Clients är, vad de gillar med ditt gym och vilka utmaningar de har i sina liv. Planera och organisera sen för hur ditt gym ännu bättre kan hjälpa just sådana […]

Tighten your leaks and raise your ARM

ARM – Average Revenue per Member – is a great proof that we are delivering high value to clients. A high ARM means that clients buy more of our services, like PT, Nutrition, Specialty courses, workshops etc. The very fact that they buy is proof that they trust us and our team, they know that […]

Gymägardagboken: Personalutveckling

I det här första avsnittet 2021 pratar jag om vår personalutvecklingsplan. Detta är något som jag kommer att behandla mer i detalj framöver. Vad har ni för utvecklingsplan för er personal? Vilka utmaningar har du kring personal generellt?

Raise your arm if you want higher ARM!

ARM- Average Revenue per Member, is the perfect proof of client value. If your group training fee is 1280 SEK and you have 100 clients with an ARM of 1280 SEK that would mean every member would only be doing/using group classes in our gym. If the ARM is 2000 SEK that would mean your […]

Recapturing clients

Take a guess: who is most likely to buy your services? If you guessed: ”Our excisting clients” you were right! The ones who are most likely to buy from you are the clients you already have. Why? Because they ALREADY know you and trust you. Because you have already shown your value to them and […]

Konsten att upprepa samma misstag

Föreläsaren på scenen var mitt uppe i en inspirerande dragning av den nya läroplanen och vi var ett par hundra i publiken, både skolledare och lärare. Det var en väldigt inspirerande föreläsare och ämnet var angeläget, förändringar krävdes för att göra skolan mer intressant och aktuell för elever och det var det som föreläsningen handlade […]

Gymägardagboken: Rutiner och manualer

I veckans filmklipp handlar det om rutiner och manualer. Vi kallar dem SOP:er från engelskans “Standard Operating Procedures”. När saker och ting dokumenteras och standardiseras är det lättare för alla i verksamheten att “göra rätt”. Så länge det mesta finns “i någons huvud” är det svårt att få till bästa möjliga genomförande. Jag pratar i […]

Mer än ett vanligt gym?

Nu slår Coronarestriktioner hårt i många branscher, så även mot våra microgym. Även om gym formellt inte omfattas av de nya restriktionerna så står det klart att rekommendationerna är tydliga och många av våra medlemmar vill eller vågar inte komma och träna. Nu ställs vi inför utmaningar och nu har vi också chansen att bevisa […]

Årsplan del 2

Del 2 om “Årsplan”. Som ägare behöver du såklart ha både en långsiktig och en kortsiktig plan för hur gymet ska utvecklas och skötas. I avsnitten om årsplan försöker jag beskriva hur vi planerar samt hur du kan tänka i ditt arbete.

“Not in it for the money”

Have you ever looked down at a construction worker for doing his job for money? Did you ever spend a thought about whether a car mechanic has got some sort of ”noble goal” or if he is just doing his job for the paycheck? Are you okay with someone running a fashion store in order […]